Kontakt

Realitný portál realityplanet.sk. Špecializujeme sa na reality na Slovensku. Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám odpovieme e-mailom alebo telefonicky, do 24 hodín od vašeho podnetu.

Základné údaje

Planet Media Group, s.r.o.


IČO: 46 860 258
DIČ: 2023626880
IČ DPH: SK2023626880

Zapísaný v obchodnom registri OS Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 27116/R

Sídlo spoločnosti:
M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica

Bankové spojenie:
3070599059/0200/VÚB Banka/


  

Administrácia portálu

Ing. Peter Smatana
konateľ
email: centrala@realityplanet.sk
tel: +421 905 123 776+421 905 123 776
 
   

Zuzana Fiantoková
administratíva

email: info@realityplanet.sk

tel.: +421 948 886 015